Home Tâm linh

Vì sao Đức Mẹ đồng trinh đã là mẹ vẫn còn "đồng trinh"

Thông thường, theo luật tự nhiên: đã làm mẹ sinh con thì không còn đồng trinh. Nhưng tại sao người Công giáo chúng ta lại tin và tuyên xưng Đức Mẹ Đồng trinh. Phải hiểu thế nào?

Thông thường, theo luật tự nhiên: đã làm mẹ sinh con thì không còn đồng trinh. Nhưng tại sao người Công giáo chúng ta lại tin và tuyên xưng Đức Mẹ Đồng trinh. Phải hiểu thế nào?

Sự đồng trinh của Maria hay Đức Mẹ đồng trinh là một tín điều dạy rằng mẹ của Đức Giêsu mãi mãi đồng trinh. Đó là sự đồng trinh trong cả ba giai đoạn: Thụ thai không có sự cộng tác của nam giới, sinh con mà vẫn còn nguyên vẹn, sau khi sinh vẫn còn đồng trinh.

duc me dong trinh da la me sao van con dong trinh

Niềm tin này đã được đưa vào trong mọi bản tuyên xưng đức tin từ cổ xưa. Theo một bản văn có từ đầu thế kỷ thứ 2, người ta đọc thấy kinh Tin Kính của các Tông đồ tuyên xưng rằng: "Đức Giêsu Kitô...bởi phép Đức Chúa Thành Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh".

Nền tảng Kinh thánh của tín điều này có thể bắt nguồn từ lời trích trong sách Isaia (7,14) đã được Mátthêu áp dụng cho Đức Maria: "Vì thế, chính Đức Chúa sẽ ban một dấu chỉ. Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai đặt tên là Emmanuen nghĩa là "Thiên chúa ở cùng chúng ta".

duc me dong trinh da la me sao van con dong trinh

Về việc bà Maria mang thai chúa Jesus, Kinh Thánh đã chép như sau: : “Khi Maria, mẹ Ngài hứa gả cho Joseph song chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng  đức mẹ Mari là người có nghĩa, không muốn để người mang tiếng xấu nên đã giấu nhẹm chuyện ấy đi.

Trước đó, thiên sứ của Chúa hiện đến trong giấc chiêm bao của Joseph và nói rằng: Hỡi Joseph, con cháu dòng dõi Davis, ngươi đừng ngại lấy Maria làm vợ, người đang mang thai Đức Thánh Linh. Ngươi sẽ sinh một trai, đặt tên là Jesus và người đó sẽ cứu dân chúng khỏi tội lỗi …” Khi Joseph thức dậy làm y như lời thiên sứ dặn dò, cưới Maria về làm vợ mà không hề ăn ở với nhau cho đến khi sinh một con trai đặt tên là Joseph.

Theo sự tích trên đây, bà Maria đã mang thai chúa Jesus mà không hề có quan hệ xác thịt với ông Joseph. Việc thụ thai chỉ là phép màu của Đức Thánh Thần. Vì vậy, cho đến khi sinh chúa Jesus, bà vẫn còn đồng trinh. Bà được gọi là Đức Mẹ Đồng Trinh là vì thế.