Home Sự thật thú vị

Nhíu mày với những câu hỏi thử thách IQ ở mức trung bình

13 câu hỏi IQ ở mức trung bình dưới đây sẽ đánh giá tốt hơn trí thông minh của bạn.

cau-hoi-iq-muc-trung--binh-1-khoahocthuvi.net
Câu 1: Theo bạn là hình nào?
cau-hoi-iq-muc-trung--binh-2-khoahocthuvi.net
Câu 2: Thời gian đi của từng người từ bé đến lớn lần lượt là 1 giây, 3 giây, 6 giây, 8 giây, 12 giây. Nếu 2 người cùng đi một lúc, thuyền sẽ đi với vận tốc chậm hơn. Bạn làm sao để đưa cả gia đình sang bên kia sông trong 30 giây?
cau-hoi-iq-muc-trung--binh-3-khoahocthuvi.net
Câu 3: Ngoài điều kiện trên, các bạn nên nhớ rằng mỗi lần sẽ chỉ di chuyển được một con vật, đồ vật. Lưu ý: Nếu không có người đàn ông ở gần đó thì chó sói sẽ ăn thịt cừu và cừu sẽ ăn bắp cải.
cau-hoi-iq-muc-trung--binh-4-khoahocthuvi.net
Câu 4: Các bạn lưu ý câu hỏi nhé!
cau-hoi-iq-muc-trung--binh-5-khoahocthuvi.net
Câu 5: Tìm hình có điểm chung nhất.
cau-hoi-iq-muc-trung--binh-6-khoahocthuvi.net
Câu 6: Hình nào?
cau-hoi-iq-muc-trung--binh-7-khoahocthuvi.net
Câu 7: Từ cần điền vào ô trống là gì?
cau-hoi-iq-muc-trung--binh-8-khoahocthuvi.net
Câu 8: Qui luật là nếu hai ô hình đầu tiên hợp với nhau để tạo thành hình thứ 3, trừ trường hợp các kí hiệu giống nhau sẽ triệt tiêu nhau khi kết hợp. Vậy ô nào đã sai qui luật và cần thay thế bằng đáp án nào?
cau-hoi-iq-muc-trung--binh-9-khoahocthuvi.net
Câu 9: Còn thiếu hình nào?
cau-hoi-iq-muc-trung--binh-10-khoahocthuvi.net
Câu 10: Có 6 con ếch và 7 cái cột, làm thế nào để đổi chỗ 6 con ếch đó, biết rằng ếch không thể nhảy lùi và 2 con ếch không thể cùng chung 1 cột. Ngoài ra, mỗi con ếch chỉ có thể nhảy xa nhất là 2 cột.
cau-hoi-iq-muc-trung--binh-11-khoahocthuvi.net
Câu 11: Hình nào vậy nhỉ?
cau-hoi-iq-muc-trung--binh-12-khoahocthuvi.net
Câu 12: Đáp án là gì?
cau-hoi-iq-muc-trung--binh-13-khoahocthuvi.net
Câu 13: Có 3 cốc 8 lít, 5 lít và 3 lít, cốc 8 lít đựng đầy nước, hãy rót ra 4 lít nước trong 10 lần rót.

Khoahocthuvi.net

Nguồn: YAN