Home Bí ẩn

5 cách nhóm lửa bằng nước - Kỹ năng sinh tồn

Cách nhóm lửa bằng nước: Dùng ánh sáng chiếu qua chai nước, kê phía dưới tờ báo hoặc rơm rạ. Lúc đầu sẽ bốc khói, sau đó là lên lửa.